top of page
  • รูปภาพนักเขียนFortronMan

ไบโอดีเซล คืออะไร ใช้ให้เป็น

อัปเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2562จากนโยบายของกรมธุรกิจพลังงานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซลขั้นต่ำร้อยละ 6.6 และไม่เกินร้อยละ 7 มีผลให้ปัจจุบันน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็น "B7" ...ทุกหัวจ่าย... ผู้ใช้รถจึงควรรู้คุณสมบัติของพลังงานดังกล่าวและวิธีการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อที่จะสามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไบโอดีเซลหรือดีโซฮอล์ ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.ไบโอดีเซล ที่ได้มาจากการสกัดน้ำมันจากพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ ที่พอใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบต่ำ ๆ แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ 2.ไบโอดีเซลแบบลูกผสม ที่ได้มาจากส่วนผสมระหว่างน้ำมันปาล์มกับน้ำมันดีเซล 3.ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ คือ การนำเอาน้ำมันจากพืชและน้ำมันจากสัตว์ ไปทำปฎิกิริยากับแอลกอฮอล์โดยใช้กรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฎิกิริยา

ข้อดี? - มีค่าซีเทนสูงกว่าน้ำมันดีเซล จึงทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสีย? - ราคาแพง เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง และกำลังของเครื่องยนต์จะลดต่ำลงด้วย


เรานำไบโอดีเซลในรูป Ester มาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม เพราะไบโอดีเซล มีองค์ประกอบของสารออกซิเจนอัด (Oxygenate) ปริมาณสูงช่วยให้การเผาไหม้ในกระบอกสูบมีความสมบูรณ์หมดจดยิ่งขึ้น ไบโอดีเซลยังมีค่าความหล่อลื่นสูง ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นส่วนในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ เช่น ปั๊ม ลูกสูบ (Plunger Pump) และแหวนลูกสูบ (Piston Ring) มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

คุณสมบัติของไบโอดีเซล - ไบโอดีเซลส่วนใหญ่สกัดจากปาล์มน้ำมัน จึงเกิด - คราบไขมันแขวนลอย หรือ กรดไขมันไม่อิ่มตัว มีลักษณะเป็น “เยล” ( Jelly ) - มี กลีเซอลีน ตกค้างอยู่ก้นถังน้ำมัน - มีกรดไขมันอิ่มตัว ที่จะจับตัวแข็งเมื่อถูกความเย็น - มีเชื้อรา Fungi และ แบคทีเรีย Microbial ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อน้ำมัน - อัตราการเกิดน้ำสูงกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผลกระทบของไบโอดีเซลสามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ครับ 1.เกิด น้ำ และ คราบไขมัน ในถังน้ำมันรวมทั้งระบบเชื้อเพลิง 2.ทำให้ชิ้นส่วนภายในทำงานไม่สะดวก เช่น SCV Valve ซัพพลายปั๊ม เป็นผลให้ครื่องยนต์ สะดุด สะอึก เร่งไม่ขึ้น น็อค 3.ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สิ้นเปลืองน้ำมัน เกิดควันดำ เพิ่มมลพิษ 4.ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอสูง 5.เกิดเชื้อรา Fungi และแบคทีเรีย Microbial ในถังน้ำมันและระบบเชื้อเพลิง 6.หากไม่บำรุงรักษาให้ถูกวิธี จะสิ้นเปลืองค่าซ่อมแซมสูง

แต่ปัญหาต้องมากับวิธีแก้ไขแน่นอนครับ วิธีการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล 1.หมั่นล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกๆ 6 เดือน เพราะไบโอดีเซลทำให้เกิด ...น้ำ...คราบไขมัน...เมือก... สนิม...และสิ่งสกปรก ค่าใช้จ่ายในการถอดถังล้าง ประมาณ 4,500 – 8,500 บาท เสียเวลาอีกไม่น้อยกว่า 4- 5 ชั่วโมง และ เสียน้ำมันค้างถังทั้งหมด และทำความสะอาดได้เฉพาะถังน้ำมันเท่านั้น 2.เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ทุก 20,000 กิโลเมตร 3.ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ดูแลรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้โดยตรง ซึ่งสามารถขจัด น้ำ สลายคราบไขมัน คราบสนิม สิ่งสกปรก หยุดยั้ง การเจริญเติบโตของ เชื้อรา และ แบคทีเรีย ในถังน้ำมัน ทำความสะอาดทั้งระบบเชื้อเพลิง ตั้งแต่ถังน้ำมันจนถึงปลายหัวฉีด และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าถึง 3 เท่า "ไบโอดีเซลใช้ได้ ใช้ดี ไม่มีปัญหา ถ้าดูแลเป็น"


#Fortron #รอบรู้ดูแลรถ #ไบโอดีเซล #วิธีการดูแล

ดู 491 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page