น้ำมันเครื่องคุณภาพจากออสเตรเลียผลิตด้วยเทคโนโลยี Supreme Tech นวัตกรรมขั้นสูงสุดสำหรับป้องกันการสึกหรอและรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์  ช่วยรักษาแรงดันน้ำมันเครื่องและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเขื้อเพลิงได้ในเครื่องยนต์ทุกประเภท 

             เหนือกว่าด้วยคุณภาพการหล่อลื่นสูงมาตรฐาน API SAE ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันที่กำหนดใช้ในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น  สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ

Diesel_10W30_CJ.png

Fortron Strong D Motor Oil

10W-30 Synthetic Blend

API : CK-4

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

และดีเซลคอมมอนเรล

10W40_4-Ltr-สีแดง.png

Fortron Strong Motor Oil

10W-40 Synthetic Blend

API : SN / ILSAC-GF-5

สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน