top of page

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

FORTRON OIL FORTIFIER

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและเพิ่มกำลังเครื่องยนต์

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา เพิ่มกำลังเครื่องยนต์เก่า Polymer Based เป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งได้ถูกออกแบบให้เพิ่มดัชนีความหนืดของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วไป ให้มีความข้นใสที่สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ 

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา เพิ่มกำลังเครื่องยนต์เก่า Polymer Based เป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งได้ถูกออกแบบให้เพิ่มดัชนีความหนืดของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วไป ให้มีความข้นใสที่สม่ำเสมอ ได้ถูกกำหนดโดยสถาบัน API., SAE. และ CCMC.ด้วยสูตรผสมที่สามารถทนแรงเสียดทานได้สูง ช่วยให้น้ำมันเครื่องมีค่าเสถียรเมื่อถึงจุดเดือด จึงลดอัตราการสูญหายของน้ำมันเครื่อง เหมาะกับรถเลขไมล์สูง

วิธิใช้

เติม Oil Fortifier ลงในถังน้ำมันเครื่อง

จะช่วยให้ความข้นหนืดของน้ำมันสม่ำเสมอกัน

เร่งพลังเครื่องยนต์ให้เต็มประสิทธิภาพ

สามารถใช้ได้จนถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งถัดไป

SHop now

FORTRON OIL FORTIFIER

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและเพิ่มกำลังเครื่องยนต์

bottom of page