top of page

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

FORTRON OCTANE BOOSTER

หนึ่งเดียว เพื่อรถ SUPER CAR ตัวจริง หรือรถยนต์ที่ต้องการความแรงเพิ่มค่า Octane ให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง 3 RON  ดึงพลังเครื่องยนต์ออกสู่สายตาคนทั้งโลก

คุณสมบัติ 

  1. สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

  2. ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ อัตราเร่งดีขึ้น

  3. เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย

  4. เพิ่มค่า OCTANE 3 RON (Research Octane Number)

  5. ชดเชยออกเทนที่หายไป จากน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์

  6. ลดอาการน็อคและเขกของเครื่องยนต์

  7. เหมาะสำหรับรถที่ต้องการความแรงเต็มสมรรถนะ เช่น รถ Super Car

  8. ไม่เป็นอันตรายต่อออกซิเจนเซ็นเซอร์ และแค็ทเตอร์ไลติด คอนเวอร์เตอร์

วิธีใช้

เติม FORTRON OCTANE BOOSTER ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 5,000 กม. หรือตามต้องการเหมาะสำหรับรถยนต์เบนซินที่ต้องการสมรรถนะความเร็วสูง  เร่งการทำงานของเครื่องยนต์ให้แรงกว่าที่เคยเป็น

SHop now

FORTRON OCTANE BOOSTER

bottom of page