top of page

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

FORTRON LIFTER FREE

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบวาล์วอัตโนมัติ

ช่วยบำรุงรักษาและทำความสะอาดวาล์ว อัตโนมัติ ขจัดคราบน้ำมันเหนียว GUM และ ตะกอนต่าง ๆ ที่เคลื่อนอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ช่วยให้วาล์ว PCV เคลื่อนตัวได้ดีขึ้น ลดการอุดตัน เพิ่มการหล่อลื่น ช่วยแก้ปัญหาเสียงวาล์วดัง ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลคอมมอลเรล

คุณสมบัติ 

ช่วยบำรุงรักษาและทำความสะอาดวาล์วอัตโนมัติ ขจัดคราบน้ำมันเหนียว GUM และตะกอนต่างๆที่เคลื่อนอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ช่วยให้วาล์ว PCV เคลื่อนตัวได้ดีขึ้น ลดการอุดตัน เพิ่มการหล่อลื่น ช่วยแก้ปัญหาเสียงวาล์วดัง ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลคอมมอลเรล

วิธีใช้

  • เติม FORTRON LIFTER FREE ลงในถังน้ำมันเครื่องโดยตรง หรือใช้ตามคำแนะนำตัวแทนฝ่ายบริการ- สามารถใช้ได้กับทั้งรถยนต์เบนซิน ก๊าซ และดีเซลทุกประเภท

  • ควรเติมทุก 5,000 กม. หรือทุก 3 เดือน

  • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ FORTRON ENGINE FLUSH ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

SHop now

FORTRON LIFTER FREE

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบวาล์วอัตโนมัติ

bottom of page