top of page

FORTRON GASOHOL PLUS TREATMENT

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงเบนซิน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงเบนซิน สำหรับน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91/95, E10  E20 E85 ช่วยขจัดน้ำ สนิม สิ่งสกปรก ฆ่าเชื้อรา และแบคทีเรียในถังน้ำมัน ทำความสะอาด ระบบเชื้อเพลิงทั้งระบบ ตั้งแต่ถังน้ำมันจนถึงปลายหัวฉีด

คุณสมบัติ 

แก๊สโซฮอล์ (GASOHOL)  
คือการผสมเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5% ในสัดส่วน 10% กับ น้ำมัน เบนซิน ในสัดส่วน 90% (น้ำมัน 90 : เอทานอล 10) จึงเรียกว่าแก๊สโซฮอล์ แบบ E10

ปัจจุบันเรียกว่า Gasohol 91 และ Gasohol 95

E20 เกิดจากเอทานอล 20% (น้ำมัน 80 : เอทานอล20)

และ E85 คือ น้ำมันเบนซิน 15 ส่วนและเอทานอล 85 ส่วน

 

ผลกระทบของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
1. เกิดน้ำในถังน้ำมัน และระบบเชื้อเพลิง
2. เกิดสนิมตะกอนในถังเชื้อเพลิง

3. เกิดเชื้อรา แบคทีเรียประเภททนความร้อนสูงเป็นพิเศษที่จะสร้างเมือก 

    เหนียวไปจับยังส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์
4. รถเกิดอาการกระตุก สะอึก เร่งไม่ขึ้น
5. เกิดสารก่อมะเร็ง (คาร์บอนิล) เนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

วิธีใช้

เติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทุก 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน แล้วแต่ว่าระยะไหนถึงก่อน  จากนั้นเติมน้ำมันให้เต็มถัง

Fortron Gasohol Plus จะขจัดทั้งไขมัน สนิม สิ่งสกปรก เชื้อรา แบคทีเรียทั้งระบบเชื้อเพลิง  รวมถึงปกป้องการเกิดไขมัน เชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วย ให้เครื่องกลับมาทำงานเต็มสมรรถนะสูงสุด

SHop now

FORTRON GASOHOL PLUS TREATMENT

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงเบนซิน

bottom of page