top of page

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

FORTRON BIODIESEL PLUS TREATMENT

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงดีเซล

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบให้เพิ่มพลัง เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ และลดการเกิดควันดำในท่อไอเสีย โดยการทำความสะอาดหัวฉีดจ่ายน้ำมันทั้งระบบ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล และดีเซลคอมมอนเรลทุกชนิด สำหรับน้ำมันไบโอดีเซล B7 B10 B20 B100 ช่วยขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน ฆ่าเชื้อรา และแบคทีเรีย

TFBP-Sqr.jpg

คุณสมบัติ 

ไบโอดีเซล (BIODIESEL)
คือการเอาน้ำมันจากพืช ไขมันของสัตว์ หรือน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาผ่านการสังเคราะห์สกัดให้บริสุทธิ์ ให้อยู่ในรูปของเมทานอล เพื่อก่อให้เกิดสารเอสเตอร์ แล้วนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล

ผลกระทบของเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล
1. เกิดน้ำ สนิมในถ้งน้ำมัน
2. เกิดคราบไขมันอุดตันในระบบหัวฉีดรางหัวฉัด ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
3. เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย
4. เกิดควันดำเพราะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

ประโยชน์
• ช่วยทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยละลายและป้องกันการเกิดยางเหนียวและคราบเขม่าในถังน้ำมันท่อทางเดิน และหัวฉีด
• ช่วยขจัดเขม่าออกจากห้องเผาไหม้
• ช่วยป้องกันการเกิด fungal และ microbial
• ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และไม่เป็นอันตราย
• ดูดซึมและขจัดน้ำจากน้ำมันดีเซล
• ไม่มีส่วนผสมของ Hydrocarbons และส่วนผสมที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน

วิธีใช้

เติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทุก 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน แล้วแต่ว่าระยะไหนถึงก่อน  จากนั้นเติมน้ำมันให้เต็มถัง

Fortron Biodiesel Plus จะขจัดทั้งไขมัน สนิม สิ่งสกปรก เชื้อรา แบคทีเรียทั้งระบบเชื้อเพลิง  รวมถึงปกป้องการเกิดไขมัน เชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วย ให้เครื่องกลับมาทำงานเต็มสมรรถนะสูงสุด

SHop now

FORTRON BIODIESEL PLUS TREATMENT

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และขจัดความชื้นระบบเชื้อเพลิงดีเซล

bottom of page