top of page

UPDERUP The Connection

งานรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดของพลพรรคคนรักรถและซุปเปอร์คาร์จากทั่วประเทศ

ณ ปทุมธานี Speedway  งานนี้บอกเลยว่า ดาวดังจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่

bottom of page