top of page

ช่วยฟื้นฟูลิ้นปีกผีเสื้อให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งเครื่องหัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์ สเปรย์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ ช่วยขจัดสิ่งเจือปน เช่น น้ำมันเคลือบเงา, น้ำมัน, คราบเขม่า, กากยางเหนียว ให้หลุดออก เพื่อคืนประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์ แห้งเร็วและไม่ทิ้งคราบ

สเปรย์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ

SKU: 0010
฿299.00ราคา

สเปรย์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ

ช่วยฟื้นฟูลิ้นปีกผีเสื้อให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทั้งเครื่องหัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์ สเปรย์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ ช่วยขจัดสิ่งเจือปน เช่น น้ำมันเคลือบเงา, น้ำมัน, คราบเขม่า, กากยางเหนียว ให้หลุดออก เพื่อคืนประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์ แห้งเร็วและไม่ทิ้งคราบ

ปัญหา
การก่อเกิดน้ำมันเคลือบเงา, น้ำมัน, ตะกอน, การสะสมตัวของคราบเขม่าในลิ้นปีกผีเสื้อ และในท่อทางต่างๆ ที่ทำให้การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศลดประสิทธิภาพลง

การแก้ไข
สเปรย์ล้างทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ ช่วยขจัดสิ่งเจือปน เช่น น้ำมันเคลือบเงา, น้ำมัน, คราบเขม่า, กากยางเหนียว ให้หลุดออก เพื่อคืนประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์ แห้งเร็วและไม่ทิ้งคราบ

ประโยชน์

  •  ช่วยขจัดสารเคลือบมัน, น้ำมัน,ตะกอนและการสะสมของคราบเขม่า
  •  ช่วยทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อกลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม
  •  แห้งเร็วไม่ทิ้งคราบ
bottom of page