top of page

ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นบรรจุด้วยเส้นใยที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นได้ เมื่อใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นจัดการกับปัญหารอยรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็น

SKU: 0004
฿850.00ราคา

FORTRON COOLING SYSTEM STOP LEAK

ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นบรรจุด้วยเส้นใยที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นได้ เมื่อใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นจัดการกับปัญหารอยรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา
รูรั่วและรอยรั่วที่มีขนาดเล็กๆในระบบหล่อเย็น จะนำไปสู่การลดลงของน้ำในระบบหล่อเย็นและระบบทำความร้อน ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน การซ่อมแซมก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้น

การแก้ไข
ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นบรรจุด้วยเส้นใยที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นได้ เมื่อใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น ผลิตภัณฑ์น้ำยาอุดรอยรั่วระบบหล่อเย็นจัดการกับปัญหารอยรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์
• ช่วยอุดรอยรั่วในระบบหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยป้องกันของเหลวในระบบรั่วไหลออกที่เกิดจากแรงอัดจากฝาสูบ
• ช่วยหล่อลื่นปั๊มน้ำ
• ช่วยอุดรอยรั่วที่มีขนาดเล็กๆ

bottom of page