top of page

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์

อัปเดตเมื่อ 28 ม.ค. 2561

Adding writers is a great way to bring more fresh and diverse content to your blog.


ดร.ถานันทร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร คุณอิศรา วัชโทรยางกูร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด (ศูนย์บำรุงรังษารถยนต์ AutoQuiks) เข้าร่วมในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศการสงกรานต์” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ โดยมีคุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในงานแถลงข่าว

กรมขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวจ 29 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมตรวจสอบสภาพความปลอดภัย และความพร้อมของพาหนะ โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมตรวจสอบสภาพความปลอดภัย และความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และตรวจสอบพนักงานขับรถบรรทุกคน ตามรายการ Checklist ของกรมการขนส่งทางบก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถที่กำหนด 212 จุด ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมขนส่งทางบกในช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 2560

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page